top of page
20210608-de Graaff-372-bewerkt.jpg

Buiten. Beter.

Infra | Tuin | Landschap

Infra
20210608-de Graaff-143-bewerkt.jpg

INFRA

Onze infra diensten omvatten alle werkzaamheden aan constructies op en in grond, weg en water. Diensten waar we als samenleving allemaal gebruik van maken. Bijvoorbeeld wegen, bruggen en ondergrondse leidingen. 

Infra betekent niet alleen het aanleggen, maar ook het onderhoud van alles wat onlosmakelijk verbonden is met de grond of water.

Onze infra diensten zijn in te delen in de volgende categorieën: 

VERKEERSVEILIGHEID

Met een goed aangelegde en onderhouden infrastructuur kan iedereen veilig aan het verkeer blijven deelnemen. Bijvoorbeeld door groene rotondes aan te leggen of ervoor te zorgen dat kades en dijken robuust blijven. Maar ook bermen snoeien of maaien hoort hierbij. Of je nu een voetganger, fietser, automobilist of schipper bent: met De Graaff blijft je verkeerssituatie overzichtelijk. 

 

 

Een greep uit onze diensten op gebied van verkeersveiligheid:

-    Wegonderhoud
-    Bermonderhoud
-    Dijkonderhoud
-    Kadeversteviging

PUBLIEKE 
VOORZIENINGEN

Dit zijn de voorzieningen waar iedereen als burger, zonder daarover na te denken, gemak van heeft. Zoals een grond zonder verontreinigingen onder onze voeten, of het wegennet en leidingnet. Maar ook openbare gebouwen hebben we te danken aan constructie en onderhoud van publieke voorzieningen. Als infra specialist dragen wij ons steentje bij aan een samenleving die werkt voor ons allemaal.

Een greep uit onze diensten op gebied van publieke voorzieningen: 

-    Renovatie
-    Kabel- en leidingcontrole
-    Bereikbaarheid onderhoud
-    Bodemonderhoud

CONSTRUCTIE 
WERKZAAMHEDEN

Infra die staat als een huis is hard werken, van ontwerp tot constructie. Maar daar krijg je veel voor terug: een veilige omgeving en constructies waar men nog tientallen jaren plezier van heeft. Daarvoor heb je een ervaren team van professionals nodig. De Graaff is in te huren voor al je constructie werkzaamheden, ook ter ondersteuning van jouw project.

 

 

Een greep uit onze diensten op gebied van constructie werkzaamheden:

-    Projectondersteuning
-    Houtwerken
-    Damwanden
-    Vlonder- en bruggenbouw

Wil je weten wat wij nog meer bieden als expert op gebied van infra diensten?
Neem dan contact met ons op.
bottom of page